USAID công bố Chiến lược hợp tác phát triển tại Việt Nam

09:50, 26/03/2014

(HCM CityWeb) - Chiều 25/3 tại TPHCM, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã công bố Chiến lược hợp tác phát triển quốc gia của USAID tại Việt Nam giai đoạn 2014-2018.

 

Theo ông Joakim Parker, Giám đốc USAID tại Việt Nam, trong 5 năm (2014-2018), USAID sẽ dành nguồn vốn 344 triệu USD để triển khai các chương trình hỗ trợ trong lĩnh vực thương mại, tăng sức cạnh tranh; hỗ trợ cho sự phát triển của khu vực tư nhân và thúc đẩy sự tham gia rộng rãi hơn của mọi thành phần vào các hoạt động kinh tế.

Chiến lược Hợp tác Phát triển Quốc gia mới của USAID sẽ tập trung vào 3 mục tiêu tổng quát gồm: mục tiêu tăng cường quản trị nhà nước như các hoạt động hỗ trợ giúp gia tăng hoạt động thương mại, sức cạnh tranh, nâng cao năng lực và cải thiện giáo dục đại học; mục tiêu thứ 2 nhằm nâng cao năng lực bảo vệ và cải thiện sức khoẻ, phúc lợi trên các lĩnh vực như cúm gia cầm, HIV/AIDS, hỗ trợ người khuyết tật, giảm nhẹ thiên tai, chống biến đổi khí hậu và mục tiêu thứ 3 là giải quyết các hậu quả chiến tranh như các hoạt động hỗ trợ xử lý dioxin, các loại ô nhiễm môi trường, vật liệu nổ…  

Được biết Chiến lược hợp tác phát triển quốc gia được USAID xây dựng với sự tham vấn chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam, các tổ chức dân sự xã hội, khu vực tư nhân, các đối tác phát triển song phương và đa phương, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và các cơ quan khác thuộc Chính phủ Hoa Kỳ.

Minh Dung