TPHCM: Hoàn thành 90% các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015

15:35, 28/03/2014

 

 
(HCM CityWeb) – Theo báo cáo của UBND TPHCM về thực hiện Quyết định số 267/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015, 90% các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra trong từng chương trình đã đạt được. Các hoạt động tư vấn tham vấn; trợ giúp cho trẻ em tiếp cận với các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, phúc lợi xã hội,… đều thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm. Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt giảm rõ rệt; hệ thống bảo vệ trẻ em của TP và quận - huyện thường xuyên được củng cố và phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng.
Về thực hiện Chương trình trong những năm tới, UBND TP đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hướng dẫn tỉnh/thành phố tổ chức thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương mình trong việc triển khai thực hiện việc xây dựng và phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em trong gia đình. UBND TP đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng cần lưu ý đến tính đặc thù TP trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, trong đó có vấn đề liên quan đến trẻ em (trẻ nhập cư đông, nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hàng ngày trẻ em phải đối mặt với những nguy cơ cao của tình trạng xâm hại trẻ em, trẻ em lao động sớm, trẻ em vi phạm pháp luật...) nên việc được sự quan tâm, đầu tư của Trung ương góp phần tạo động lực và điều kiện tốt hơn giúp TP giải quyết tốt hơn nữa những vấn đề có liên quan đến trẻ em; nghiên cứu ban hành văn bản hướng dẫn liên tịch giữa các ngành liên quan để nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm cụ thể của từng ngành trong việc can thiệp, giúp đỡ trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại và những đối tượng khác cần sự bảo vệ đặc biệt; tiếp tục chỉ đạo các tỉnh, thành có sự phối hợp trong công tác tiếp nhận và quản lý trẻ về địa phương, cần có cơ chế và sự hỗ trợ kịp thời về kinh tế, trang bị kiến thức về nuôi dạy con cái, giúp gia đình và bản thân các em an tâm, ổn định cuộc sống tại địa phương.
UBND TP cũng đề nghị Bộ Lao động - Thương binh Xã hội nghiên cứu đề xuất thêm chính sách đối với cán bộ không chuyên trách trẻ em và cộng tác viên tại khu phố, ấp để họ an tâm làm việc; nghiên cứu, ban hành những chính sách cụ thể, rõ ràng đối với từng nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tập trung vào các vấn đề học văn hóa, học nghề và chăm sóc sức khỏe.
 
Lã Nguyên