Thường trực UBND TPHCM phân công lại nhiệm vụ

19:00, 14/07/2020

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa ký quyết định về việc điều chỉnh phân công công tác Thường trực UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo quyết định do Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong ký ngày 13/7, các lĩnh vực do Phó chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến theo dõi trước đây sẽ được phân cho các lãnh đạo khác của UBND thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tạm thời phụ trách các lĩnh vực: Tài chính – ngân sách, Thuế; trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM. Đồng thời, phối hợp theo dõi Cục Thuế TPHCM, Cục Hải quan TPHCM, Kho bạc Nhà nước TPHCM, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm tạm thời phụ trách các lĩnh vực: Ngân hàng, Thương mại - Dịch vụ, Du lịch và đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Thẩm định giá đất TPHCM.

Về sở, ngành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm sẽ trực tiếp chỉ đạo: Sở Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TPHCM (Sài Gòn Co.op), Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV, Tổng công ty Bến Thành - TNHH MTV, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý TPHCM. Đồng thời, phối hợp theo dõi: Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TPHCM, Cục Quản lý thị trường TPHCM và các công ty bảo hiểm trên địa bàn TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan tạm thời giúp Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo công tác kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu tạm thời giúp Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo công tác cải cách hành chính.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức tạm thời giúp Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh (về dự án và kinh phí triển khai thực hiện); trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các quận: 4, 5, 11 và Bình Thạnh.

Các nội dung khác tại Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 24/4 của Chủ tịch UBND TPHCM về điều chỉnh phân công công tác Thường trực UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 không trái với các nội dung quy định tại Quyết định này vẫn giữ nguyên.

Ngọc Tấn