Thi đua để góp phần tăng sức hấp dẫn của địa phương

16:20, 25/03/2014

(HCM CityWeb) - Công tác thi đua không phải là việc tìm ra “ai thắng, ai thua” mà chính là góp phần thúc đẩy phát triển KTXH, cải thiện môi trường đầu tư, qua đó, tăng sức hấp dẫn của địa phương mình.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu. 

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh điều này tại Hội nghị Tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2013 và ký kết giao ước thi đua năm 2014 của 5 TP trực thuộc Trung ương tổ chức tại Hải Phòng ngày 25/3.
Thực hiện giao ước thi đua năm 2013, Cụm 5 TP trực thuộc Trung ương (gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP HCM và Cần Thơ) với chủ đề “Đồng thuận cao - Thi đua giỏi - Về đích sớm” đã tích cực phát động các phong trào thi đua yêu nước, ra sức sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.
Năm 2013, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Cụm cao gấp 1,4 lần bình quân chung cả nước. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chính tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ, đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo và đạt kết quả bước đầu. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Lĩnh vực tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm nên đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Tình hình chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo.
Với sự chỉ đạo tích cực Thành uỷ, HĐND, UBND các TP cùng với sự phối hợp có hiệu quả của MTTQ, các cấp, các ngành và các đoàn thể quần chúng, phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã đạt nhiều kết quả. Các thành phố chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua, ái quốc trang trọng, thiết thực.
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những mô hình thi đua sáng tạo của 5 TP mà kết quả thấy rõ là phong trào thi đua ngày càng đi vào nền nếp, động viên kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích trong lao động, sản xuất.
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các TP cần có phương thức tuyên dương thường xuyên với những cá nhân tiêu biểu ở khu dân cư; tổ chức hội nghị chuyên đề trao đổi về nhân lực khoa học công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm tăng sức hấp dẫn của địa phương, góp phần nâng sức cạnh tranh của quốc gia.
Chủ tịch MTTQ mong muốn 5 TP xác định mục tiêu lọt vào top 10 địa phương dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI); xây dựng văn hóa gia đình truyền thống theo đặc trưng của từng đô thị, từ đó trao đổi kinh nghiệm với nhau để xây dựng tiêu chí phấn đấu.
Bên cạnh đó, các địa phương cần khẩn trương triển khai phong trào thi đua học tập điển hình tiên tiến, trước mắt chọn ngày 18/5 (Ngày Khoa học công nghệ) để tuyên dương những điển hình trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ. 5 địa phương cũng cần tập trung thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổng rà soát chính sách với người có công.
Theo kết quả chấm điểm thi đua năm 2013, TP Hồ Chí Minh dẫn đầu phong trào thi đua; tiếp đó là TP Hải Phòng và đứng thứ 3 là TP Hà Nội.
Năm 2014, TP. Cần Thơ được chọn là Cụm trưởng Cụm thi đua của 5 TP trực thuộc Trung ương.
Đại diện 5 thành phố ký giao ước thi đua năm 2014.
 
 
Từ Lương (Chinhphu.vn)