Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2012: “Bảo đảm an toàn thực phẩm Tết dân tộc và các Lễ hội”

10:45, 04/01/2012

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2012 tại TP (Tháng hành động).

 

Với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm Tết dân tộc và các Lễ hội”, sẽ được triển khai từ 10/01 đến 10/02/2012.
Các Sở - ngành, UBMTTQ VN TP và các đoàn thể, tổ chức xã hội có các hình thức tuyên truyền, hưởng ứng phù hợp về “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh antoàn thực phẩm” năm 2012 tại các đơn vị trực thuộc; giám sát việc tuyên truyền, thực thi pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanhthực phẩm tuyệt đối chấp hành các quy định của pháp luật và áp dụng khoa học kỹ thuật trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm. Người tiêu dùng cùng với các đoàn thể chính trị-xã hội và chính quyền tham gia việc giám sát thực hiện cam kết bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; tẩy chay các cơ sở thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, các sản phẩm thực phẩm ô nhiễm, biến chất, đồng thời tố cáo các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật.
Các Sở - ngành phổ biến các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, tập huấn kiến thức cho người trực tiếp sản xuất - chế biến - kinh doanh thực phẩm, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất - chế biến - kinh doanh thực phẩm đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm; kiểm tra, xử lý kiên quyết các bếp ăn, căn tin, các cơ cở cung cấp xuất ăn công nghiệp vi phạm về an toàn thực phẩm, công bố công khai trên các phương tiện thông tin truyền thông; có giải pháp hỗ trợ các cơ sở sản xuất - chế biến - kinh doanh thực phẩm cải thiện điều kiện an toàn thực phẩm.
Các quận - huyện hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất - chế biến - kinh doanh thực phẩm đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đặc biệt là các cơ sở sản xuất - chế biến - kinh doanh thực phẩm Tết, các bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp, khu chế xuất, trường học, bệnh viện, nhà hàng, quán ăn theo phân cấp quản lý; huấn luyện về chuyên môn công tác thanh kiểm tra an toàn thực phẩm cho cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm tại phường – xã;hỗ trợ phường - xã – thị trấn trong công tác tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; khám sức khỏe cho các đối tượng thức ăn đường phố.
Các phường, xã, thị trấn hướng dẫn các đối tượng thuộc nhóm thức ăn đường phố thực hiện đúng quy định về an toàn thực phẩm; sắp sếp, bố trí địa điểm kinh doanh đúng các quy định về an toàn thực phẩm cho những người kinh doanh thức ăn đường phố.
Lã Nguyên