Sở Y tế hướng dẫn cơ sở y tế tư nhân thu phí điều trị COVID-19

08:12, 28/09/2021

(Chinhphu.vn) - Ngày 27/9 Sở Y tế TPHCM có văn bản hướng dẫn cơ chế tài chính đối với các cơ sở y tế tư nhân chuyển đổi công năng để điều trị COVID-19.

Cụ thể, đối với bệnh COVID-19, ngân sách nhà nước chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm tiền khám bệnh, tiền giường, dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền... theo hướng dẫn của Bộ Y tế (Thông tư 32/2012 ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính và Công văn 3100 ngày 20/4/2021 của Bộ Y tế).

Đối với bệnh khác, người có thẻ Bảo hiểm y tế được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán, đối với phần chi phí đồng chi trả và các chi phí ngoài phạm vi hưởng Bảo hiểm y tế (nếu có) thì người bệnh phải tự chi trả theo quy định. Người không có thẻ Bảo hiểm y tế tự chi trả toàn bộ chi phí khám, điều trị theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành (Nghị quyết 16/2021 ngày 8/2/2021 của Chính phủ).

Liên quan đến chi phí điều trị Covid-19, Sở Y tế Thành phố sẽ tạm thanh toán cho các cơ sở y tế tư nhân chi phí cách ly y tế (tiền ăn 80.000 đồng/người bệnh/ngày, chi phí sinh hoạt 40.000 đồng/người bệnh/ngày. Về chi phí mai táng cho trường hợp người bệnh điều trị COVID-19 tại các cơ sở y tế tử vong, ngân sách nhà nước chi trả tương tự như bệnh viện công lập hiện nay và không quá 17.000.000 đồng/ca).

Sở Y tế cũng nêu rõ trách nhiệm của cơ sở y tế tư nhân tổ chức khám chữa bệnh cho người mắc COVID-19 phải theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của người mắc COVID-19 khi khám chữa bệnh, không từ chối hoặc yêu cầu người mắc COVID-19 ký cam kết tự nguyện chi trả toàn bộ chi phí. Các cơ sở y tế này được thu tiền người bệnh theo mức giá thoả thuận giữa bệnh viện và người bệnh nhưng không được vượt quá mức giá mà bệnh viện đã kê khai với Sở Y tế và công khai giá dịch vụ khám chữa bệnh. Đồng thời, phải thông báo cho người mắc COVID-19 các khoản được ngân sách nhà nước, quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán và phần chi phí người bệnh phải đóng.