Sở Xây dựng TPHCM báo cáo kiểm điểm liên quan đến Thủ Thiêm

07:38, 22/12/2018

Lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM qua các thời kỳ cần tập trung kiểm điểm vai trò, trách nhiệm người đứng đầu có liên quan để xảy ra vi phạm liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm ở quận 2.

Ngày 21/12, Sở Xây dựng TPHCM đã có báo cáo gửi UBND TP về kế hoạch tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý vi phạm đối với tập thể và cá nhân theo kết quả kiểm tra của Thanh tra Chính phủ liên quan đến khiếu nại của người dân về Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, mục đích kiểm điểm là nhằm đánh giá, làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, thu hồi đất, đền bù, tái định cư; việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu, bản đồ theo quy định pháp luật của các thời điểm cụ thể. Từ đó, xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc để xảy ra sai sót, thiếu sót (nếu có); báo cáo UBND TP xem xét, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân theo thẩm quyền.

Nội dung kiểm điểm về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2.000 tại Quyết định 13585/1998, trong đó điều chỉnh diện tích và ranh giới không đúng thẩm quyền (giảm 23,3 ha đất đã giao dự án cho 5 doanh nghiệp trước đó nhưng vẫn lập và trình Thủ tướng phê duyệt quy hoạch 1/5.000), nhất là việc tăng 4,3 ha thuộc khu phố 1, phường Bình An không đúng quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt vị trí; giới hạn quy hoạch được duyệt không thống nhất về tên gọi so với bản đồ và thực địa.

Nội dung này, Sở Xây dựng TPHCM và giám đốc sở từ năm 1996 đến nay phải rà soát, kiểm điểm.

Về thu hồi và bồi thường: tập trung kiểm điểm xoay quanh việc UBND TP căn cứ Quyết định 367/1996 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 190/2002 của Thủ tướng Chính phủ để ban hành Quyết định thu hồi đất số 1997; trong đó có thu hồi diện tích khoảng 4,3 ha khu phố 1, phường Bình An là chưa đủ cơ sở pháp lý, không đúng với quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt.

Nội dung này, Sở Xây dựng TPHCM và giám đốc sở từ năm 2002 đến nay có trách nhiệm rà soát, kiểm điểm.

Về tái định cư: nội dung kiểm điểm xoay quanh việc sau khi có Quyết định 367 và Công văn số 190, UBND TP chưa chỉ đạo các cơ quan lập, thẩm định, trình Thủ tướng phê duyệt quy hoạch chung 1/5.000 đối với khu tái định cư nhưng vẫn phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2.000 đối với 42 ha thuộc khu tái định cư. Tổng diện tích đã được UBND TP quy hoạch, bố trí tái định cư theo quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt thuộc 5 phường chỉ là 46,1 ha, thiếu 113,9 ha chưa được quy hoạch, bố trí tái định cư nhưng UBND TP không báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung này, Sở Xây dựng TPHCM và các giám đốc sở từ năm 2002 đến nay có trách nhiệm rà soát, kiểm điểm.

Về lưu trữ hồ sơ: kiểm điểm việc lưu trữ hồ sơ, bản vẽ quy hoạch chưa đầy đủ, chưa đúng quy định dẫn đến khó khăn trong quá trình giải quyết các vụ việc liên quan đến Khu Đô thị mới Thủ Thiêm.

Nội dung này, Sở Xây dựng TPHCM và các giám đốc sở từ năm 1995 đến nay có trách nhiệm rà soát, kiểm điểm.

Báo cáo trước ngày 1/1/2019

Do các nội dung theo Kế hoạch số 1078 ngày 24/11/2018 của UBND TP không xác định rõ hành vi sai sót, thiếu sót liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng nên sở sẽ rà soát quy chế tổ chức, hoạt động qua các thời kỳ để xác định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng liên quan đến các nội dung kiểm điểm nêu trên hay không.

Các cá nhân, tập thể liên quan viết bản kiểm điểm (nếu có sai sót) hoặc tổng hợp, báo cáo UBND TP trong trường hợp không có sai sót, thiếu sót. Đối với tập thể, tập trung kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Đối với cá nhân lãnh đạo Sở Xây dựng qua các thời kỳ, cần tập trung kiểm điểm vai trò, trách nhiệm người đứng đầu liên quan (ký hoặc tham mưu các văn bản, chủ trương cho lãnh đạo TP) trong việc để xảy ra các thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm đã nêu tại thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Sở Xây dựng TPHCM sẽ có báo cáo kết quả kiểm điểm liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm trình UBND TP trước ngày 1/1/2019.

Theo Báo Người lao động