Saigon Co.op ký hợp tác thúc đẩy phát triển mô hình hợp tác xã

10:15, 21/12/2020

(Chinhphu.vn) - Ngày 20/12, Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) đã  ký hợp tác toàn diện với Liên minh HTX Việt Nam để hỗ trợ mô hình hợp tác xã phát triển.

Ảnh: VGP/Minh Thi

Sự kiện ký kết diễn ra tại Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020. Đây cũng là triển lãm đầu tiên sau gần 30 năm thành lập của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

Trong các nội dung ký kết hợp tác toàn diện giữa Saigon Co.op và  Liên minh HTX Việt Nam có 8 nội dung có ý nghĩa thiết thực, nhằm hỗ trợ mô hình Hợp tác xã (HTX) tại Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.

Theo đó, đầu tiên hai bên phối hợp nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, bộ, ngành, địa phương những thay đổi trong luật, chính sách, hướng dẫn để phù hợp với sự phát triển của HTX trên cả nước.

Hai là, phối hợp trong công tác khai thác, phát triển điểm bán mới theo mô hình kinh doanh của Saigon Co.op tại các tỉnh, thành phố để hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương, kinh tế tập thể.

Ba là, phối hợp nghiên cứu, xây dựng các mô hình HTX gắn với chuỗi thu mua và phân phối sản phẩm, phối hợp xây dựng tiêu chuẩn đầu ra cho sản phẩm, chương trình tiêu thụ định kỳ, xuyên suốt để tận dụng nguồn lực của hai bên cũng như nguồn lực của địa phương.

Bốn là, phối hợp tổ chức các hoạt động quảng bá, tiêu thụ sản phẩm của các HTX đủ tiêu chuẩn tại hệ thống bán lẻ hiện đại của Saigon Co.op.

Năm là, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại, tuần lễ sản phẩm của các HTX.

Sáu là, phối hợp nghiên cứu, xây dựng các mô hình HTX mới như: HTX sinh viên, HTX việc làm, HTX tiêu dùng,…

Bảy là, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ, quản lý của các HTX.

Tám là, phối hợp, hợp tác thực hiện các đề tài, đề án, dự án phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của mô hình HTX Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Minh Thi