Quận 2 hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo

15:30, 24/03/2014

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM vừa quyết định công nhận quận 2 đã thực hiện hoàn thành mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 3 (2009 - 2015) của Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá TP trước thời hạn 2 năm; là địa phương không còn hộ nghèo có mức thu nhập bình quân đầu người từ 12 triệu đồng/người/năm trở xuống.

UBND quận 2 được giao tiếp tục tập trung chỉ đạo và có kế hoạch đẩy mạnh việc hỗ trợ, chăm lo hiệu quả cho hộ cận nghèo (có mức thu nhập bình quân đầu người từ trên 12 triệu - 16 triệu đồng/người/năm) tổ chức sản xuất làm ăn, ổn định cuộc sống; không để tái nghèo và bảo đảm giảm nghèo bền vững…
 
Theo vpub.hochiminhcity.gov.vn