Nâng cao chất lượng chương trình truyền hình Thanh niên

18:00, 04/01/2012

 

UBND TPHCM đã chấp thuận chủ trương nâng cao chất lượng chương trình truyền hình Thanh niên nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong công tác tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước, gương người tốt, việc tốt đến đoàn viên, thanh niên và thiếu nhi của TP.
Thành Đoàn cần phối hợp với Đài Truyền hình TP để nâng cao chất lượng nội dung chương trình, đảm bảo phong phú, sinh động, đúng định hướng về chính trị, tư tưởng, văn hóa, nếp sống văn minh đô thị cho đối tượng thanh thiếu niên TP.
Từ tháng 1/2012, Đài Truyền hình TP sẽ phối hợp với Thành Đoàn thực hiện phát sóng chương trình 2 lần/tuần. Lần 1: vào lúc 21 giờ ngày thứ hai hàng tuần trên kênh HTV9. Lần 2: phát lại vào lúc 11 giờ ngày thứ bảy trên kênh HTV7.
(Theo vpub.hochiminhcity.gov.vn)