Năm 2014: Hàng Việt Nam sẽ gắn với cuộc sống người Việt Nam

15:15, 11/03/2014

 

(HCM CityWeb) – Theo báo cáo của UBND TPHCM, Chương trình hành động của TP thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngày càng phát huy hiệu quả. Trong năm 2013, một số chương trình nhánh của chương trình này đã phát triển theo chiều sâu, hướng tới mục tiêu tăng cường kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy hình thành các mối liên kết trong sản xuất – lưu thông hàng hóa.
“Hàng Việt Nam  gắn với cuộc sống người Việt Nam”, đó là mục tiêu mà TP sẽ phấn đấu thực hiện trong năm 2014 với các nhiệm vụ trọng tâm như: tuyên truyền, vận động doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm; đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối văn minh, tiện ích; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước; tiếp tục triển khai chương trình bình ổn thị trường và các chương trình quảng bá, xúc tiến tiêu thụ hàng Việt Nam; tăng cường kiểm tra, kiểm soát và quản lý thị trường…
 
Theo vpub.hochiminhcity.gov.vn