Năm 2011: Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng

11:10, 05/01/2012

(HCM CityWeb)- Sáng 4-1, Ban Chỉ đạo TPHCM về phòng, chống tham nhũng đã tổ chức hội nghị tổng kết phòng, chống tham nhũng năm 2011 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2012. Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã chủ trì hội nghị.

 

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng năm 2011.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo TPHCM về phòng, chống tham nhũng,  năm 2011 đã đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực, có những chuyển biến tích cực trong việc triển khai các biện pháp phòng ngừa, xử lý sai phạm. Số vụ tham nhũng bị khởi tố mới ít hơn so với năm trước.Việc thu hồi tài sản sau kết luận thanh tra có chuyển biến.
Các ngành, các cấp chú trọng thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, phát huy dân chủ nội bộ, tăng cường tính công khai minh bạch các hoạt động của cơ quan, đơn vị; thanh tra, kiểm tra công vụ, kinh tế - xã hội, việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; chấp hành nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập; thực hiện luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức. Hoạt động của Ban chỉ đạo TP về phòng, chống tham nhũng đã góp phần thúc đẩy các cơ quan, đơn vị quan tâm và thực hiện tốt chức năng của mình trong công tác phòng, chống tham nhũng.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cho rằng, nếu cấp uỷ, lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nêu gương và quan tâm chỉ đạo thì không xảy ra những thiếu sót trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tham nhũng.   Công tác phòng chống tham nhũng cần nâng cao hơn nữa vai trò cuả người đứng đầu tại mỗi cơ quan đơn vị; cần có các biện pháp đồng bộ triển khai phòng ngừa các hành vi tham nhũng; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước.
Dịp này, UBND TP đã tặng bằng khen cho 9 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng năm 2011.
 
 
 
 
NTH