© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo

Trụ sở: 16 - Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại văn phòng: 080 43162

Cơ quan Thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh: 7 - Lê Duẩn - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 080.86070