Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu trên địa bàn TP giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020

16:10, 17/03/2014

UBND TPHCM vừa quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu trên địa bàn TP giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020.

Ban Chỉ đạo gồm 16 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Hồng làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu trên địa bàn TP giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020; định kỳ 6 tháng một lần, tổng hợp và đánh giá, báo cáo UBND TP việc thực hiện các chương trình, đề án liên quan đến Chương trình.

Đồng thời, UBND TP cũng quyết định kiện toàn nhân sự Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu trên địa bàn TP giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020, gồm 14 thành viên, do Phó Giám đốc Sở Công Thương Trần Vinh Nhung làm Tổ trưởng.
 
Theo vpub.hochiminhcity.gov.vn