Kiến nghị rút ngắn thời gian bồi thường, tái định cư

11:00, 21/04/2019

(Chinhphu.vn) - UBND TPHCM vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số nội dung trong cơ chế, quy trình “đặc thù” để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng.

Kiến nghị bao gồm các dự án có thu hồi đất trên địa bàn thành phố chưa có trong quy định của pháp luật và không thuộc thẩm quyền của UBND TPHCM - Ảnh: VGP/Vũ Đình Lâm

Theo đó, UBND TPHCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho thành phố chủ động ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hàng năm để làm cơ sở lấy ý kiến người dân về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho những người dân đồng thuận.

Kiến nghị này cũng nhằm hỗ trợ thành phố ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để áp dụng cho các cơ quan, tổ chức nhà nước thực hiện công khai, minh bạch.

Thành phố cũng kiến nghị Trung ương hướng dẫn về nội dung và trình tự thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để áp dụng thống nhất trên cả nước và hướng dẫn xử lý đối với các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được duyệt trước khi có Luật Đầu tư công.

Vũ Đình Lâm