Khảo sát doanh nghiệp tại TPHCM chuẩn bị tổng kết 30 năm đổi mới

17:45, 11/03/2014

(HCM CityWeb) - Để chuẩn bị tổng kết 30 năm đổi mới (1986-2016), Thường trực thành ủy TPHCM và Ban Chỉ đạo tổng kết 30 năm đổi mới (nhóm 1) trong các ngày 8 đến 10/3/2014, đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu thực tế lần thứ nhất tại một số doanh nghiệp ở TP.
 
 

Đoàn Khảo sát làm việc tại một doanh nghiệp.

Trong chuyến khảo sát tại các doanh nghiệp (do Thành ủy TP xét chọn trên năng lực doanh nghiệp), Đoàn đã nghe các doanh nghiệp báo cáo tình hình và kết quả sản xuất, kinh doanh trong những năm gần đây và phản ánh những thuận lợi, khó khăn liên quan trực tiếp đến cơ chế, chính sách.  

Song song đó, Đoàn cũng trao đổi, tọa đàm về những vấn đề liên quan khác với lãnh đạo các doanh nghiệp và tập hợp các ý kiến đề xuất của các doanh nghiệp về cơ chế, chính sách mới mà Trung ương cần áp dụng để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.
 
 
Công Toàn