Hướng dẫn cấp giấy nhận diện phương tiện qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19

10:18, 10/07/2021

(Chinhphu.vn) - Sở Giao thông vận tải TPHCM vừa ban hành Hướng dẫn cấp Giấy nhận diện phương tiện (QR Code) để tạo thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào Thành phố.

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thanh phố vừa ban hành Công văn số 7134 về Hướng dẫn cấp Giấy nhận diện phương tiện (QR Code) để tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa; vận chuyển chuyên gia, công nhân và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan từ TPHCM đi các tỉnh, thành phố; từ các tỉnh, thành phố đến TPHCM và các phương tiện đi qua địa bàn TPHCM trong thời gian Thành phố thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Để thuận tiện trong quá trình triển khai thực hiện, Sở GTVT cung cấp lại số điện thoại (098.8205533), địa chỉ hộp thư điện tử (sgtvt@tphcm.gov.vn) để các đơn vị thuận tiện trong quá trình trao đổi công tác.

Sơ đồ hướng dẫn cấp Giấy nhận diện phương tiện như sau:

Theo Trung tâm Báo chí TPHCM