Cử tri TPHCM ủng hộ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã

05:54, 24/10/2020

(Chinhphu.vn) – Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TPHCM trong giai đoạn 2019 – 2021 đã được đa số cử tri ủng hộ.

Người dân phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức bỏ phiếu về việc sáp nhập quận 2, quận 9, quận Thủ Đức

Theo kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TPHCM trong giai đoạn 2019 -2021, đối với việc sắp xếp Quận 2, Quận 9, quận Thủ Đức thành đơn vị hành chính cấp huyện mới, có 390.475/411.010 cử tri ủng hộ, đạt tỉ lệ 95%.

Đối với việc đơn vị hành chính cấp huyện mới lấy tên thành phố Thủ Đức, có 383.361/411.010, đạt tỉ lệ 93,27%.

Đối với việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã các Quận 2, 3, 4, 10 và quận Phú Nhuận, tỉ lệ cử tri ủng hộ đạt từ 52,38% - 99,84%.

Mời bạn đọc xem bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TPHCM trong giai đoạn 2019-2021 tại đây.

Tuệ Văn