Chủ tịch TPHCM yêu cầu nhân rộng mô hình “Bình Thạnh trực tuyến”

06:36, 18/03/2019

(Chinhphu.vn) - Ứng dụng “Bình Thạnh trực tuyến” - một sáng kiến trong cải cách hành chính của quận Bình Thạnh vừa được Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu nhân rộng ra nhiều lĩnh vực.

Ứng dụng "Bình Thạnh trực tuyến" hỗ trợ người dân gửi các phản ánh, đóng góp ý kiến cũng như theo dõi, giám sát kết quả xử lý những phản ánh, góp ý của mình. Các vi phạm được phản ánh trong vòng 5 giây. Hình ảnh phản ánh được truyền tải đến cơ quan chức năng và trong 120 phút sẽ được xử lý.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận - huyện đẩy mạnh nhân rộng, áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính.

Theo văn bản trên, thời gian qua, một số đơn vị đã quan tâm, nắm bắt tình hình, nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và đưa ra những mô hình sáng kiến, cách làm hay, thiết thực trong công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp đối với người dân, doanh nghiệp.

Trong số đó, có nhiều mô hình phát huy hiệu quả, được người dân, doanh nghiệp tiếp nhận và phản hồi tốt cần nhân rộng áp dụng đến nhiều đơn vị khác. Tuy nhiên, việc nhân rộng, áp dụng còn nhiều hạn chế, tính chủ động chưa cao.

Do vậy, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận - huyện chủ động tham khảo, nhân rộng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong cải cách hành chính với tinh thần hiệu quả, đồng bộ, tiết kiệm, phù hợp với thực tế cơ quan, địa bàn.

Cụ thể, có 5 mô hình sáng kiến, cách làm hay được yêu cầu phải tập trung nhân rộng, áp dụng, gồm: Ứng dụng “Bình Thạnh trực tuyến” của quận Bình Thạnh; ứng dụng “Thông tin quy hoạch thành phố” của Sở Quy hoạch - Kiến trúc; mô hình “Tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn của quận Bình Tân"; mô hình “Đường dây nóng tại UBND phường Hiệp Bình Chánh của quận Thủ Đức"; mô hình “Liên thông điện tử giữa cơ quan tài nguyên và Môi trường với cơ quan thuế tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở Quận 12".

Với ứng dụng “Bình Thạnh trực tuyến”, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thành nghiên cứu xây dựng ứng dụng quản lý an ninh trật tự, an toàn giao thông, đô thị của thành phố để hướng dẫn các sở, ban, ngành, quận - huyện thực hiện.

Với các sở, ban, ngành, người đứng đầu có trách nhiệm nghiên cứu và triển khai các mô hình, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính tại cơ quan và phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực. Từ nay đến hết quý 3/2019, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận - huyện chủ động nghiên cứu vận dụng vào thực tiễn cơ quan. Đồng thời có trách nhiệm báo cáo, giới thiệu các mô hình, cách làm hay trong cải cách hành chính về UBND thành phố để đánh giá, nhân rộng.

Các Chủ tịch UBND quận - huyện, lãnh đạo TPHCM cũng yêu cầu có trách nhiệm triển khai, nhân rộng, áp dụng các mô hình tại UBND phường, xã, thị trấn trên địa bàn.

Ngọc Tấn