Ban lãnh đạo TP.HCM

00:00, 01/05/2015

 

 
Chủ tịch
NGUYỄN THÀNH PHONG
 
Phó Chủ tịch
LÊ THANH LIÊM
 
Phó Chủ tịch
 
 
Phó Chủ tịch
 
 

Phó Chủ tịch

Trần Vĩnh Tuyến

 

Phó Chủ tịch